064 / 8505 285 011 2683-390

Zašto bi trebalo da naučite Revit Architecture?

Ubrzana transformacija tehnika koje se koriste za projektovanje, izgradnju i upravljanje zgradama i infrastrukturama, drastično je povećala potrebu za korišćenjem BIM (Building Information Modeling) softvera. BIM softveri su automatizovani modelski procesi osmišljeni kao alat koji efikasno pomaže arhitektima, konstruktivnim i inženjerima drugih struka, preduzetnicima, izvođačima i dizajnerima u planiranju, projektovanju, izgradnji i upravljanju zgradama i infrastrukturama.

Autodesk REVIT je kolaborativni BIM softver koji pruža primamljive opcije koje omogućuju da više timova istovremeno radi na istom projektu. Revit svojom širokom paletom opcija olakšava arhitektama, inženjerima i građevincima BIM procese i trodimenzionalno modeliranje.

Škola računara ‘’Vinča’’ je autorizovani AUTODESK trening centar, i u svojoj redovnoj ponudi obuka nudi kurseve AUTODESK programa – Revit Architecture, kao i AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, 3D Studio Max i Inventor.

Autodesk Revit Architecture kurs ima za cilj pružanje detaljnog razumevanja karakteristika i automatizovanih alata za efikasno planiranje, projektovanje i upravljanje zgradama i infrastrukturama.

U Školi računara ‘’Vinča’’ pohađate sertifikovane kurseve, i po završetku obuke dobijate Autodesk sertifikat. Ova globalno priznata sertifikacija podstiče i potvrđuje veštinu rada u Revit-u, sa fokusom na tri glavna područja :

  • Projektovanje

Revit nudi sveobuhvatne komponente za olakšavanje izgradnje modela, analize i simulacije struktura i sistema, kreiranje dokumentacije iz Revit modela. Ovo sveobuhvatno BIM rešenje služi kao polazna osnova za ambiciozne arhitekte, inženjere i građevinske dizajnere.

  • Saradnja

Kolaborativne karakteristike Autodesk Revit-a dozvoljava da više saradnika projekta pristupa i radi na jednom projektu. Procesi saradnje podržani od strane Revit-a pomažu u boljoj koordinaciji i time doprinose smanjenju kasnije dorade modela.

  • Vizualizacija

3D vizuelizacija projektovanih modela omogućava bolju komunikaciju unutar projektnog tima kao i pravilnije sagledavanje celokupnog projekta.

REVIT ARCHITECTURE kurs Škole računara ‘’Vinča’’ zakazan je za 18. decembar 2018, a nastava se održava utorkom i četvrtkom od 19:30-22:00h i subotom 11:30-14:00.

Prijave su u toku.

Škola računara i programiranja ‘’Vinča’’ radi u sastavu najvećeg naučnog instituta u Srbiji – Instituta za nuklearne nauke “Vinča”, Univerziteta u Beogradu. Duže od 15 godina smo aktivni članovi mreže Microsoft partnera, Microsoft Autorizovani Edukacioni Partner, Autodesk Autorizovani Trening Centar i Certiport Testing Centar.