064 / 8505 285

Program obuke za Obavljanje poslova ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI INFORMACIJA Sertifikovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije

Škola računara „Vinča“ s ponosom ističe da je njen program za OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI INFORMACIJA zvanično Sertifikovan  od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Škola računara „Vinča“, Instituta za nuklearne nauke Vinča, Univerziteta u Beogradu je prepoznata kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), što znači da u potpunosti ispunjava uslove propisane Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Posebno naglašavamo da nam je ovaj značajni uspeh podsticaj za dalji rad u skladu sa vizijom poslovanja o pružanju NAJKVALITETNIJIH i inovativnih obuka, seminara i radionica u skladu sa potrebama digitalnog poslovanja i razvoja talenata.