011 / 2683 390, 2682 486, 064 / 8505 285

Praksa za polaznike sa preuzetničkim duhom u STARTUP/SPINOFF Inkubatoru Instituta za nuklearne nauke „Vinča“- Vinkubator.rs

Sa ponosom ističemo da je odobren program praksi za sve polaznike Škole WEB programiranja, Škole programiranja i Škole WEB dizajna koji apliciraju, čiji projekat bude prihvaćen i koji prođu kroz besplatan program inkubacije Startup/Spinoff Inkubatora Instituta za nuklearne nauke Vinča – Vinkubator.rs. Za prijave na program inkubacije i više informacija posetite www.Vinkubator.rs