064 / 8505 285

NAJBOLJA PITANJA ZA INTERVJUE TOKOM SELEKCIJE IT KADROVA

[:sr]Izbor najboljih kandidata za konkretan posao u IT sektoru zahteva dosta pripreme i rada pre početka samog intervjua. Ovog puta donosimo predloge pitanja koje možete postaviti potencijalnim kandidatima kako bi doneli najbolju odluku.

 1. Zašto ste se prijavili (aplicirali) baš za ovu poziciju (ovo radno mesto)?

Ovo može pomoći kandidatu da se malo opusti. Ovo je otvoreno pitanje, a vi možete saznati više o njemu. Ovim pitanjem takođe možete da vidite da li su kandidati „uradili domaći zadatak“ i upoznali se sa vašom kompanijom pre dolaska na intervju.

 1. Zašto ste vi  najbolji izbor za ovu ulogu ?

Šta vas izdvaja između drugih kandidata? Najpre, odgovori na ova pitanja govore kako su kandidati pripremljeni i da li poznaju svoje sopstvene mogućnosti. Na primer, dobro pripremljeni kandidat će reći: “Imam dobre tehničke veštine”. Drugo, saznaćete da li su razmišljali o tome kako se uklapaju u ulogu za koju ga intervjuišete. Od dobrog kandidata čućete o veštinama koje su posebno povezane sa opisom posla i odgovarajućim primerima iz njihovog prethodnog radnog iskustva. Na primer, ako kandidat kaže “Dobro poznajem tehnologiju” , on ili ona treba to da proprate diskusijom o različitim sistemima sa kojima su radili , kao i o dostignućima koja su postigli na tom poslu.

 1. Za menadžersku poziciju: Da li imate iskustva sa promenama politike, promenom strukture odeljenja ili drugim značajnim promenama koje nisu popularne među ljudima? Ako jeste, šta je to bilo i kako ste ostali fleksibilni i produktivni pri sprovođenju? Ili za Ne-Menadžersku poziciju: Da li ste imali iskustva sa promenama politike, promenom strukture odeljenja ili drugim značajnim promenama koje niste očekivali? Ako jeste, šta je to bilo i kako ste ostali fleksibilni i produktivni pri sprovođenju?

Ova pitanja se postavljaju kandidatima zato što u svakoj organizaciji dolazi do promena. Saznanje kako je neko reagovao i ostao fokusiran u promenama dobar je indikator za buduće performanse.

 1. Koji je bio najbolji posao koji ste imali i zašto?

Odgovor na ovo pitanje može vam reći mnogo o nivou organizacione kulture koji vaši kandidati poseduju kao i kako su motivisani za posao.

 1. Kako biste vi voleli da se upravlja timom ?

Odgovor na ovo pitanje daje vam uvid u nivo odgovornosti koji kandidati imaju i nedvosmisleno će vam omogućiti da odredite da li se vaš stil upravljanja poklapa sa njihovim očekivanjima.

 1. Šta vam se najviše sviđa kod ovog posla? Šta vam se kod njega najmanje sviđa?

Odgovor na ovo pitanje mnogo govori o motivaciji kandidata, ličnosti i potencijalnom uklapanja u organizacionu kulturu vaše kompanije. Ako zadaci koji im se najmanje sviđaju imaju visoke kavlitativne zahteve za posao za koji ih intervjuišete, onda je moguće da takvi kandidati nisu dobar izbor.

 1. Recite mi nešto o svojoj  najuspešnijoj saradnji sa kolegom ili klijentom. Šta ste najbolje uradili?

Sa kim je kandidat u poslovnoj interakciji, zavisi znatno od toka njegove uloge. Odgovorima na ova pitanja možete dobiti jasniju sliku kako ta osoba doprinosi potrebama posla koji je stalno u promenama. Puštajući kandidata da govori o ovim primerima, dobija se uvid u to kako on upravlja – ili ne upravlja – odnosima i svakodnevnim dužnostima.

 1. U kojim vrstama projekata volite da radite?

Ovo vam često daje dublji uvid u motivaciju kandidata za njegov posao. Na osnovu njihovih odgovora možete da odredite gde se njihovi interesi poklapaju sa vrstom posla za koji ih angažujete u smislu kako oni ispunjavaju neposredne potrebe radnog mesta.

 1. Koliki su vaši minimalni zahtevi za platu?

Vrlo malo kandidata iskazuje otvoreno svoje zahteve u pogledu plate zbog straha da će preceniti sebe i da će ih poslodavac odbaciti. Ali, ako je moguće, pokušajte da ih navedete da vam daju red veličine plate. Na taj način, ako su oni izvan predviđenog budžeta, ne trošite ni vaše ni njihovo vreme.

 1. Možete li mi nešto reći o svom najvećem uspehu i vašem najvećem neuspehu?

Uspešni deo pitanja daje uvid u postignuća vašeg kandidata i aspiracijama. On pokazuje koje su žrtve podneli i koje su strategije i metode koristili za postizanje ciljeva. Deo o neuspehu  omogućava vam da vidite  šta su vaši kandidati naučili iz svog iskustva. Razumevanje kako su dobra i loša iskustva formirala ili poboljšala kandidate, pomaže vam u razumevanju njihovog načina razmišljanja i koliko mogu biti orijentisani na postizanje cilja. To pokazuje kako su se oporavili od ovih grešaka. Da li su prestali da napreduju? Ili, da li je to možda bila odskočna daska za dalje uspehe?

 1. Kada imate konkurentne prioritete, kako postavljate strategiju i prenosite očekivanja svojim saradnicima?

U današnjoj radnoj sredini zaposleni su suočeni sa višestrukim rokovima, a mnogi projekti se smatraju urgentnim. Razumevanje metodologije rada vaših kandidata i njihovih strategija komunikacije može vam pomoći da odredite da li oni mogu da rade u zahtevnom i ubrzanom okruženju.

 1. Šta bi vaš sadašnji poslodavac trebalo da vam ponudi da bi vas zadržao?

Odgovor vaših kandidata može vam mnogo reći o njihovoj sadašnjoj poslovnoj situaciji  i spremnosti da prihvate novu ponudu. On čak daje uvid u mogućnost protivponude od njihovog sadašnjeg poslodavca. Ovo pitanje takođe otvara vrata kandidatima da govore detaljno o svojim ciljevima i aspiracijama u karijeri. Da li oni traže priliku da budu menadžeri? Da li traže obuku?

 1. Ako su trenutno nezaposleni, pitajte: zašto ste napustili svoj poslednji posao?

Saznanje zašto je neko napustio svoj poslednji posao govori mnogo o radnim performansama osobe i očekivanjima. Za vreme ovog razgovora već se može pojaviti zvono za uzbunu, a može pomoći i dolaženju do više direktnih  pitanja. Na primer, ako kandidat traži priliku za razvoj, ali nije tražio rad na projektu ili povećanje radnog opterećenja na svom trenutnom poslu, to može biti signal da  on ili ona nije voljna da radi za unapređenje, ali ga i dalje očekuje.

 1. Koje korake ili metode preduzimate da ispunite obaveze svog posla?

Odgovori potencijalnih kandidata govore mnogo o njihovom ispunjavanju obaveza i posvećenosti poslu. Tražite specifičnosti u njihovom odgovoru. Posvećeni, predani radnici  biće sposobni da govore o svojim naporima da osiguraju dobro izvršenje  posla na svojim pozicijama. Oni će govoriti o postavljanju prioriteta u izvršavanju zadataka i upravljanju svojim vremenom.

Tokom intervjua, možete koristiti i primeniti Lego Serious Play metodologiju, kako bi ocenili kreativnost i inovativnost kandidata ukoliko su ove veštine bitne za otvorenu poziciju.[:]