064 / 8505 285

Dva najpopularnija programa IT obuke od danas i zvanično sertifikovani od strane Ministarstva prosvete!

Škola računara “Vinča” s ponosom ističe da su njena dva vodeća i najpopularnija programa IT usavršavanja: Obuka za PROGRAMIRANJE APLIKACIJA i Obuka za PROGRAMIRANJE WEB APLIKACIJA sertifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Škola računara “Vinča”, Instituta za nuklearne nauke Vinča, Univerziteta u Beogradu je prepoznata kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), što znači da u potpunosti ispunjava uslove propisane Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Ovaj status je rezultat višedecenijskog rada na unapređenju kvaliteta programa i saradnji sa vrhunskim predavačima, saradnicima i poslovnim partnerima.

Posebno naglašavamo da nam je ovaj značajni uspeh podsticaj za dalji rad u skladu sa vizijom poslovanja o pružanju NAJKVALITETNIJIH i inovativnih obuka, seminara i radionica u skladu sa potrebama digitalnog poslovanja i razvoja talenata.

Do danas, tokom 31 godine postojanja, programe Škole računara “Vinča” je slušalo više od 41.000 polaznika.

www.VincaSkola.rs