064 / 8505 285 011 2683-390

ZAKON O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI – uredba iz 2016. – Primena u praksi

Kurs ZAKON O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI (Primena u praksi) – Program:

  1. Bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja
  2. Prevencija i zaštita od bezbednosnih rizika u IKT sistemima u Republici Srbiji
  3. Kriptobezbednost i zaštita od kompromitujućeg elektromangnetnog zračenja
  4. Inspekcija za informacionu bezbednost
  5. Kaznene odredbe
  6. Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju
  7. izveštaja o proveri bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja
  8. Uredba o bližem uređenju mera zaštite informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja
  9. Zahtevi standarda ISO/IEC 27001:2013 – uporedna analiza sa zahtevima Zakona i uredba

Prilagođeno Uredbi o bližem uređenju mera zaštite informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, objavljenoj u službenom glasniku br. 94/2016 od 24.11.2016. godine

Zakon o informacionoj bezbednosti uređuje mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite. Svi operateri IKT sistema od posebnog značaja (nabrojani u zakonu http://mtt.gov.rs/download/1(2)/Zakon%20o%20informacionoj%20bezbednosti.pdf – počev od proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, zdravstvenih usluga i dr.) su dužni da donesu akt o bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu podzakonskih akata. Uredbe po ovom zakonu usvojene su i objavljene u službenom glasniku br. 94/2016 od 24.11.2016. godine.

Informacija u današnjim uslovima poslovanja predstavlja najvredniji kapital organizacije, jer je vezivni element pojedinačnih znanja, sposobnosti, veština, raspoloživih resursa i tehnologija, putem koga kreiramo sopstveni know-how. Upravo iz tog razloga, veliki broj različito motivisanih pretnji ugrožava informacije koje za organizaciji imaju veliku vrednost.

U današnje vreme informatičke isprepletenosti sistema, brzina i učestalost napada je tolika da nije moguće u svakom trenutku efektivno I efikasno odgovoriti na napade. Jasno je da samo planski i sistemski pristup bezbednosti informacija, zasnovan na po principu prevencije i/ili otklanjanja pretnji po bezbednost informacija, može pružiti organizaciji efikasnu zaštitu.

Stoga Kurs ZAKON O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI (Primena u praksi)  Vam omogućava da na praktičan način steknete potrebna znanja vezana za zaštitu informacija.

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390