064 / 8505 285 011 2683-390

Upravljanje zaštitom i bezbednosti informacija

Kurs Upravljanje zaštitom i bezbednosti informacija – Program:

 1. Politike bezbednosti informacija
 2. Organizovanje bezbednosti informacija
 3. Mobilni uređaji i rad sa udaljenosti
 4. Bezbednost ljudskih resursa
 5. Menadžment imovinom
 6. Klasifikacija informacija
 7. Postupanje sa medijumima
 8. Kontrola pristupa
 9. Menadžment pristupima korisnika
 10. Kontrola pristupa sistemu i aplikacijama
 11. Kriptografija
 12. Fizička bezbednost i bezbednost u okruženju
 13. Bezbednost funkcionisanja
 14. Zaštita od zlonamernog softvera
 15. Rezervne kopije
 16. Kontrola softvera
 17. Menadžment tehničkim ranjivostima
 18. Bezbednost komunikacija
 19. Prenos informacija
 20. Nabavka, razvoj i održavanje sistema
 21. Zahtevi za bezbednost informacionih sistema
 22. Bezbednost u procesima razvoja i podrške
 23. Podaci o testiranju
 24. Odnosi sa isporučiocima
 25. Menadžment incidentima narušavanja bazbednosti informacija
 26. Aspekti bezbednosti informacija kod menadžmenta kontinuitetom poslovanja
 27. Redudanse
 28. Usklađenost sa zakonskim i ugovornim zahtevima
 29. Preispitivanja bezbednosti informacija

Gubitak, loše upravljanje informacijama ili neprepoznavanje značaja istih doveo je do toga da mnoge uspešne organizacije više ne postoje ili da su trajno izgubile značajne klijente. Svaka organizacija koja radi sa informacijama, a gotovo da ne postoje one koje ne koriste informacije i informacione sisteme u svom radu, moraju da dokažu svojim klijentima da ne postoji “curenje informacija”, da su sa stanovišta bezbednosti informacija obezbedili kako informatičku tako i fizičku i generičku zaštitu podataka. Klijente sa stanovišta bezbednosti informacija interesuje i postupak u slučaju incidentnih situacija (požar, krađa/gubitak uređaja i dr) i sve to potvrđeno od strane nezavisne, treće strane.

Informacija u današnjim uslovima poslovanja predstavlja najvredniji kapital organizacije, jer je vezivni element pojedinačnih znanja, sposobnosti, veština, raspoloživih resursa i tehnologija, putem koga kreiramo sopstveni know-how. Upravo iz tog razloga, veliki broj različito motivisanih pretnji ugrožava informacije koje za organizaciji imaju veliku vrednost.

U današnje vreme informatičke isprepletenosti sistema, brzina i učestalost napada je tolika da nije moguće u svakom trenutku efektivno I efikasno odgovoriti na napade. Jasno je da samo planski i sistemski pristup bezbednosti informacija, zasnovan na po principu prevencije i/ili otklanjanja pretnji po bezbednost informacija, može pružiti organizaciji efikasnu zaštitu.

Stoga Kurs Upravljanje zaštitom i bezbednosti informacija Vam omogućava da steknete potreban znanja vezana za zaštitu informacija.

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390