064 / 8505 285 011 2683-390

Škola Web programiranja

Kurs WEB programiranja – Škola Web programiranja – PROGRAMIRANJE WEB APLIKACIJA

Kurs WEB programiranja – ŠKOLA WEB PROGRAMIRANJA traje 4 meseca (90 časova). Namenjen je  za osposobljavanje polaznika za produkciju različitih vidova internet prezentacija, formi i baza. Usklađivanjem znanja i kombinacijom dizajna i programiranja polaznici se osposobljavaju za samostalno kreiranje funkcionalnih web aplikacija.

ZAŠTO IZABRATI ŠKOLU RAČUNARA “VINČA"?

Naše iskustvo od 33 godine organizovanja IT obuka i preko 41.000 polaznika, garancija je kvaliteta koji pružamo našim polaznicima.

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Br: 611-00-00665/2017-3, odobreno je izvođenje programa obuke PROGRAMIRANJE WEB APLIKACIJA (KURS WEB PROGRAMIRANJA – ŠKOLA WEB PROGRAMIRANJA) i statusa Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanje odraslih (JPOA).

ŠTA DOBIJAJU POLAZNICI ŠKOLE WEB PROGRAMIRANJA “VINČA" ?

  • Predavanja vrhunskih predavača
  • Zajednički kolaborativni rad u grupi
  • Korišćenje ONLINE platforme za učenje WINCADEMY.ONLINE
  • Podrška za kreiranje i rad tima
  • Podrška pri traženju posla

Polaznici kursa koji dobiju sertifikat biće osposobljeni da od početka do kraja sami realizuju različite forme web prezentacija i aplikacije, kao i da rade na njihovom održavanju i unapređivanju.

Kurs WEB programiranja obuhvata:

HTML5:

Kreiranja elemenata stranice koja se prikazuje u browserima
Formatiranje stranica
Povezivanje razlčitih vrsta dokumenata
Optimizacija stranica
Razdvajanje elemenata navigacije, sadžaja i footera

CSS:

Stilizovanje i pozicioniranje HTML elemenata
Upravljanje elementima
Animiranje elemenata kroz CSS
Označavanje i kontrola
Stilizacija slika i teksta

JavaScript i jQuery:

Upravljanje strukturom stranice (DOM)
Ispisivanje poruka
Kreiranje funkcija i animacija
Postavljanje animacija na događaj klika ili prelaska preko elementa
Sakrivanje i prikazivanje elemenata
jQuery selektori
jQuery i HTML

PHP i MySQL:

Programiranje na serverskoj strani
Programiranje baze podataka
Upravljanje bazom
Kreiranje pretraživača, kataloga, sajtova za prodaju

WordPress:

Upravljanje CMS-om (Content Management System)
Kreiranje web prezentacija kroz WP
Instaliranje WP
Ubacivanje sadržaja
Mogućnost transformacije i implementacije elemenata

Naziv modula Trajanje Cena
Suma: 97.800 din
Cena: 86.800 din
kurs programiranja html5_css3HTML5/CSS3 24 21.900 din
kurs programiranja jsJavaScript i jQuery
21 21.200 din
kurs programiranja php_mysqlPHP i MySQL – izrada aplikacija za web 27 32.800 din
kurs programiranja wpWordPress – Razvoj tema i dodataka 21 21.900 din

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390