011 / 2683 390, 2682 486, 064 / 8505 285

Škola programiranja

Programiranje aplikacija (Kurs programiranja) – Sadržaj obuke Škole programiranja Vinča

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, odobreno izvođenje programa obuke PROGRAMIRANJE APLIKACIJA i statusa JPOA obrazovanja odraslih.

Program Škole programiranja Vinča je namenjen svima koji žele da započnu svoju karijeru kao PROGRAMERI i da svoju budućnost planiraju na osnovu realnih potreba tržišta rada. Plan i program nastave je metodološki urađen tako da omogućava uspeh polaznicima bez prethodnog znanja i iskustva u programiranju ali sa željom i ambicijom da svoju karijeru usmere ka IT struci.

Tokom školovanja, polaznici će se metodološki upoznati i osposobiti za korišćenje i praktičnu primenu programskih jezika HTML, CSS, JavaScript ali i osnovama Baza podataka i SQL-om i JAVA programskim jezikom.

Polaznici će učiti:

Uvod u programiranje

Prilagođeno polaznicima bez iskustva
Algoritamska logika
Rešavanje problema
Osnove programskog jezika C

HTML5

Kreiranja elemenata stranice koja se prikazuje u browserima
Formatiranje stranica
Povezivanje razlčitih vrsta dokumenata
Optimizacija stranica
Razdvajanje elemenata navigacije, sadžaja i footera

CSS

Stilizovanje i pozicioniranje HTML elemenata
Upravljanje elementima
Animiranje elemenata kroz CSS
Označavanje i kontrola
Stilizacija slika i teksta

JavaScript:

Upravljanje strukturom stranice (DOM)
Ispisivanje poruka
Čuvanje i prenos podataka
Kreiranje funkcija i animacija
Postavljanje animacija na događaj klika ili prelaska preko elementa
Sakrivanje i prikazivanje elemenata
Projektovanje Baza podataka i SQL upiti

Projektovanje Baza podataka i SQL upiti

SQL jezik
Praktični zadaci modelovanja baze i upita
Korišćenje servera
Korišćenje rzličitih alata

Java

Konceptima i praktičnom primenom objektno orijentisanog programiranja
Osnovama programskog jezika Java
Javinom bibliotekom klasa (Java API)
Radom sa različitim tipovima podataka
Radom sa strukturama podataka
Radom sa tokovima podataka
Razvojem konzolnih i desktop aplikacija
Nakon školovanja, polaznicima koji dobiju najviše ocene i prikažu preduzetnički duh biće omogućeno delimično stipendiranje daljeg usavršavanja.

Naziv modula Trajanje Cena
Suma: 120.100 din
Cena: 107.100 din
programiranjeUvod u programiranje 15 18.800 din
programiranje html5_css3HTML5/CSS3 24 21.900 din
programiranje jsJavaScript 21 21.200 din
programiranje sqlProjektovanje Baza podataka i SQL upiti 21 22.300 din
programiranje javaJava programiranje 39 35.900 din

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 0112683390 ili 0648505285