064 / 8505 285 011 2683-390

Kurs Revit Architecture

Kurs Revit Architecture omogućava polaznicima da nauče kako se izradjuju horizontalni prilozi tj. osnovni dok preseci, izgledi i slični prilozi bivaju automatski generisani umesto manuelnog iscrtavanja, što je slučaj kod vektorski baziranih programa.

Revit Architecture

je programsko rešenje za projektovanje i modelovanje u visokogradnji (Building Information Modeling). Suštinska karakteristika rada u Revit-u je projektovanje modela zgrade upotrebom 2D i 3D alata (komandi), odnosno rad sa digitalnim modelima realnih elemenata projektovanog objekta (zidovi, stubovi, medjuspratne konstrukcije, krovovi itd). Najveći deo rada se obavlja u izradi horizontalnih priloga tj. osnova dok preseci, izgledi i slični prilozi bivaju automatski generisani umesto manuelnog iscrtavanja, što je slučaj kod vektorski baziranih programa. Autodesk Revit predstavlja kompletno rešenje u svim fazama projektovanja i izradi projektne dokumentacije u visokogradnji (arhitektura i građevinarstvo).

Tokom kursa Revit Architecture polaznici će koristiti ONLINE platformu za učenje i kolaboraciju WWW.WINCADEMY.ONLINE

Program pruža brojne pogodnosti, od postavljanja razmere i konceptualnih studija, preko detaljnih crteža i rasporeda opreme u arhitekturi, završno sa procesom renderovanja modela. Autodesk Revit se može koristiti samostalno ili, po potrebi, u kombinaciji sa programom AutoCAD. Glavna razlika i prednost programa Revit Architecture je parametarsko upravljanje elementima kojima se objekat gradi. Ovakav način obezbedjuje veću produktivnost, jer se svaki novi unos ili promena podataka, automatski primenjuje kroz sve crteze i priloge u okviru projekta. Sve informacije koje predstavljaju model su dinamički povezane, tako da su crteži tačni i dosledni tokom čitavog procesa projektovanja.

Ovaj inovativni dizajn i sistem dokumentacije pomaže vam da radite prirodno, slobodno dizajnirate i efikasno isporučujete. Revizorska arhitektura pomaže vam da precizno uhvatite svoje rane koncepte dizajna i održite svoju viziju kroz dizajn, dokumentaciju i izgradnju. Podržati održivi dizajn i izvršiti energetsku analizu omogućeno je kroz jednostavnu razmenu sa partnerskim aplikacijama. Sa tehnologijom parametarskih promena, svaka promena koju napravite automatski se koordiniše svuda u vašem projektu, uključujući prikaze modela, crteže, rasporede, delove i planove.

Kurs Revit Architecture mogu da pohađaju svi polaznici koji imaju bar osnovno znanje vezano za PC računare i MS Windows (korisno je poznavanje AutoCAD 2D – crtanje u ravni)

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390