064 / 8505 285 011 2683-390

Programski jezik C#

Kurs Programski jezik C# će polaznike naučiti da pišu programe namenjene za korišćenje u Windows okruženju, da prave svoje “prozore”, i na praktičan način uđu u svet objektno orijentisanog programiranja, kako da pišu svoje klase, interfejse, organizuju kod. Takođe kurs Programski jezik C# će obraditi i osnove rada sa bazom podataka.

Zašto C#?

Programski jezik C# je jednostavan, perspektivan, moderan, objektno orijentisani jezik, koji iako liči na C++, Javu i druge jezike, dodaje i dosta svojih specifičnosti.Potpuno je baziran na principima OOP – Object Oriented Programming – objektno orjentisanog programiranja i familijaran je sa C i C++ programskim jezicima. Nastao je zahvaljujući Anders Hejlsberg-u, Scott Wiltamuth-u i Peter Golde-u u julu 2000 godine kao deo .NET projekta, ali je prvi put predstavljen javnosti 2002 godine od strane korporacije Microsoft.

Cilj Microsoft-a je da olakša razmenu informacija i usluga preko Interneta i da omogući programerima da grade visoko prenosive aplikacije. C# pojednostavljuje programiranje korišćenjem Extensible Markup Language (XML) and Simple Object Access Protocol (SOAP) koji omogućavaju pristup programskom objektu ili metodi bez potrebe da programeri napišu dodatni kod za svaki korak. Zbog toga što programeri mogu da izgrade postojeći kod, umesto da ga dupliraju, od  C# se očekuje da će učiniti bržim i jeftinijim načinom za dobijanje novih proizvoda i usluga za tržište.

Microsoft sarađuje sa ECMA, međunarodnim telom za standarde, kako bi kreirao standard za C#. Prepoznavanje organizacije međunarodnih standarda (ISO) za C# bi ohrabrilo druge kompanije da razviju sopstvene verzije jezika.

C# je dizajniran za Common Language Infrastructure (CLI), koji se sastoji od izvršnog koda i okruženja runtime koji omogućava upotrebu različitih jezika na različitim računarskim platformama i arhitekturi. Iako C # konstruktno prati tradicionalne jezike visokog nivoa, C i C ++ i kao objektno orijentisan programski jezik on ima snažnu sličnost sa Java-om, ima brojne jake programske funkcije koje ga čine očaravajućim brojnim programerima širom sveta.

 

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390