064 / 8505 285 011 2683-390

Programski jezik C

Kurs Programski jezik C će polaznike upoznati sa osnovama ovog programskog jezika a naučene koncepte moći će da primene u svim programskim jezicima. Kurs je namenjen polaznicima bez ili sa veoma malo prethodnog znanja iz ove oblasti. Kurs Programski jezik C će polaznike naučiti kako da razmišljaju algoritamski i rešavaju programerske probleme efikasno.

Zašto C?

C je imperativni proceduralni jezik. Dizajniran je tako da se sastavlja koristeći relativno jednostavan prevodilac, kako bi se obezbedio pristup malom nivou memorije i kako bi se obezbedili jezički konstrukti koji se efikasno mapiraju da bi uputili instrukcije i zahtevali minimalnu podršku tokom rada. Uprkos niskim mogućnostima, jezik je dizajniran tako da podstiče programiranje preko platforme. C-program koji je kompatibilan sa standardima i prenosivi program C se mogu sastaviti za veoma raznovrsne računarske platforme i operativne sisteme sa nekoliko promena u izvornom kodu. Jezik je postao dostupan na veoma širokom spektru platformi, od ugrađenih mikrokontrolera do superračunara.

Kao i većina imperativnih jezika u ALGOL tradiciji, C ima objekte za strukturno programiranje i omogućava leksički opseg i rekurziju, dok statički sistem sprečava mnoge nenamerne operacije.

Mnogi kasniji jezici pozajmljivali su direktno ili indirektno od C-a, uključujući C ++, C #, Unix C shell, D, Go, Java, JavaScript, Limbo, LPC, Objective-C, Perl, PHP, Pithon, Rust, Svift i Verilog). Ovi jezici su izvukli mnoge svoje kontrolne strukture i druge osnovne karakteristike iz C-a. Najveći broj njih (sa Pithon-om koji je najdramatičniji izuzetak) su takođe vrlo sintaktički slični C-u uopšte, i imaju tendenciju da kombinuju prepoznatljivu sintaksu izraza i izjava C-a sa osnovnim sistemima tipa, modelima podataka i semantikom koji mogu biti radikalno različiti.

Programski jezik C je jezik opšte namene, tesno povezan sa UNIX operativnim sistemom na kojem je i razvijen. C nudi osnovne konstrukcije za kontrolu toka koje traže dobro struktuirani programi: grupisanje naredbi, donošenje odluka (if-else), izbor (switch), petlje s uslovima na početku (while) i na kraju (do), te izlaz iz petlje pre kraja (break).

 

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390