064 / 8505 285 011 2683-390

Osnove grafičke tehnike i dizajna

Kurs Osnove grafičke tehnike i dizajna omogućava da polaznik nauči razlike u vrstama štampe, biće mu objašnjeno šta je dizajn, šta je savremeni dizajn, šta je ritam, kontrast, proporcija, jedinstvo, grafička dominacija, harmonija. Šta je bitno u grafičkom dizajnu /tipografija, vrste fontova, postavka elemenata, boje, koje programe koristititi za određene postavke, kako pripremiti fajl za različite vrste štampe I još puno toga vezanog za samu pripremu kao I za sam dizajn.

S digitalnom revolucijom, grafički dizajn se proširio izvan grafike, a kompetencije grafičkog dizajnera prerasle su naziv zanimanja. Kao što je reč dizajn zamenila reč umetnost sada iz opisa dizajnerske delatnosti polako nastaje i pojam grafički. Raspon dizajna je ogroman i uključuje trodimenzionalne objekte, grafičke i integralne sisteme od informacionih tegnologija do urbane sredine.

 OPIS KURSA

Priprema za štampu je složen proces. Ovaj kurs se bavi teorijskim principima pripreme i realizacije štampe.
Na ovom kursu se obrađuju sve vrste grafičkih mašina, načina štampe, razlike u pripremama za štampu
velikih formata (reklamnog materijala), ambalaža. Naučićete razliku izmedju RGB – CMYK fajlova,
objasniti razlike u pripremi za štampu između različitih vrsta štampe, objasniti kada da koristite P

ANTONE

(posebne boje) a kada CMIK (osnovne boje), razlike među PANTONE bojama, kada i zašto se koristi lak i
koju vrstu laka koristiti za postizanje određenih efekata. Upoznaćete se i sa različitim vrstama štamparija.
Kurs obrađuje i postavku elemenata (logotipa u odnosu na grafičko rešenje, tekst …) na različitim vrstama
reklamnog ili ambalažnog materijala kao i osnovama iz postavke elemenata u dizajnu. Biće mu objašnjeno
šta je dizajn, šta je savremeni dizajn, šta je ritam, kontrast, proporcija, jedinstvo, grafička dominacija,
harmonija. Polaznicima će biti predočeni konkretni primeri za svako predavanje.

CILj KURSA

Kurs Osnove grafičke tehnike i dizajna ima za cilj da polaznici shvate kako funkcioniše proces štampe, kako da pozicioniraju elemente na svom grafičkom rešenju da bi postigli određeni efekat, da se upoznaju sa dizajnom i osnovnim elementima koje
zahteva određeno grafičko rešenje.

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390