064 / 8505 285 011 2683-390

Osnove geometrijskog dimenzionisanja i tolerancije crteža

Osnove geometrijskog dimenzionisanja i tolerancije crteža, (GD&T)  prema ASME Y14.5 standardu i Geometriska Specifikacija Proizvoda (GPS) prema ISO 1101 standardu ima za cilj razumevanje i interpretacija internacionalne konvencije za dimenzionisanje i tolerancije crteža, kontrolu i proizvodnju proizvoda.

Geometrijsko dimenzionisanje i tolerancije crteža je internacionalni sistem, tehnički jezik kojim se definišu inženjersko dimenzionisanje i tolerancije crteža. Koristi simbole kao jezik tehničke komunikacije kod definisanja inženjerskih crteža i CAD/CAM trodimenzionalno modeliranje koje definise nominalnu geometriju i njene dozvoljene varijacije. Time definiše proizvodnom osoblju i sredstvima za proizvodnju (mašinama) do kojeg stepena tačnosti i preciznosti treba da bude proizvedena svaka karakteristika na crtežu.

GD&T se upotrebljava da definiše nominalne dimenzije komada (teoretski perfektno) i sklopa delova kao i dozvoljene variacije/ tolerancije u formi oblika i mera, kao i dozvoljena otsupanja izmedju karakteristika na crtežu.

GD&T eliminiše bilo kakve nesporazume kod interpretacije zahteva sa crteža, nagadjanja i različite interpretacije kod izrade i kontrole komada i proizvoda, cime unapređuje komunikaciju sa konstruktorima, rezultirajući u bolji i jeftiniji proizvod. Pravilna upotreba GD&T čini proizvod jeftiniji , povećavanjem tolerancija izrade, čineći uštedu u novcu i vremenu za organizaciju.

Kome je obuka Osnove geometrijskog dimenzionisanja i tolerancije crteža namenjena:

Obuka je namenjena osobama koje kreiraju ili interpretiraju inženjerske crteže, upotrebljavaju u  proizvodnji i marketingu. Generalno za svo osoblje u proizvodnji, inženjeringu i kontroli kvaliteta:

* Proizvodne mašinske inženjere, procesne inženjere i inženjere gotovih proizvoda

* Konstruktivne inženjere delova i sklopova

* Konstruktori alata

* Inženjere kvaliteta i kontrolore delova i proizvoda

* Ključno osoblje u proizvodnji i montaži

* Operatori na klasičnim i CNC mašinama

* Operatori na mernim uređajima (CMM, profil projektori,…..)

* Vođe projekata i proizvoda

* Tehničko osoblje iz proizvodnje

* Tehničari u proizvodnji

Šta su to tolerancije crteža?

Dozvoljena odstupanja mera, oblika i glatkosti površina mašinskih delova nazivaju se tolerancije. Apsolutno tačan oblik i dimenzije mašinskog dela nije moguće dobiti zbog nesavršenosti proizvodnih mašina, alata, materijala, metoda merenja, kontrole i ljudskog faktora kao izvršioca pojedinih operacija. Zbog toga se u cilju obezbeđenja funkcije mašinskog dela u fazi projektovanja unapred propisuju odgovarajuće tolerancije pojedinih karakteristika u skladu sa namenom i funkcijom mašinskog dela.

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto