064 / 8505 285 011 2683-390

OSNOVE CNC PROGRAMIRANJA

OSNOVE CNC PROGRAMIRANJA – Namena obuke je efikasno obučavanje proizvodnog i tehničkog/tehnološkog osoblja o osnovnim principima korišćenja i programiranja kompjutersko upravljanim mašinama.

Posle uspešno završene obuke osnove CNC programiranja polaznici će biti sposobni da:

 • Razumeju principe rada CNC mašina
 • Upoznaju strukturu i način rada CNC systema i upravljanja.
 • Razumeju koordinatni sistem adaptiran za CNC programiranje.
 • Upoznaju tipove i klasifikaciju CNC mašina
 • Nauče osnovne principe programiranja, kompjuterske jezike za CNC, interpolacije kod obrade (“point-to-point", “linear, circular interpolation").
 • Upoznaju se sa gotovim ciklusima za izradu (“Canned cycle"), korišćenjem računara, kao i direktno na samoj mašini (MDI)
 • Upoznaju pred-podešavanje alata na samoj mašini i na spoljašnjem mernom uređaju za alate (" Pre-setting device").
 • Upoznaju sve faze CNC programiranja i optimizovanja programa na samoj mašini.
 • Naprave jednostavne CNC programe.

Obuka osnove CNC programiranja je namenjena široj lepezi tehničkog osoblja sa minimum završenom srednjom tehničkom školom ili ekvivalentnna zanatska škola:

 • Mašinski inženjeri, proizvodnog smera
 • Mašinski tehničari
 • Operatori na mašinama za obradu materijala
 • Rukovodioci u proizvodnim radionicama
 • CNC Programeri
 • Osoblje za održavanje CNC mašina
 • ostale slične škole i usmerenja

Obavezno je osnovno poznavanje čitanja mašinskih crteža (GD&T/GPS)

Poželjno je, ali ne i obavezno poznavanje i iskustvo na obradi metala ili nematala, alata, sirovog materijala.

Načini programiranja

Ručno programiranje podrazumeva ispisivanje programa od strane tehnologa  ručno, tj. pišese
svaka rečenica, deo programa, prema definisanoj tehnologiji. Automatizovano programiranje (pomoću računara) podrazumijeva automatizovano programiranje određenih sekvenci programa automatizovano primenom specializovanih softvera na računaru .
Tehnolog programer definiše parametare kao što su dimenzije pripremka, putanje alata, izbor alata, režima obrade itd. Specijalizovani sofveri koji se koriste za programiranje su :
PRO/ENGINEER, CATIA, MASTERCAM, SOLIDCAM i dr .

Takođe je moguća simulacija programa i ispis samog programa za izabran e upravljačke jedinice.Primenom ovog načina skraćuje se vreme i smanjuju troškovi izrade programa, tj. brža je izrada prvog (test) dela na NU mašini.

Šta je to upravljački program za obradu delova?

Skup svih neophodnih instrukcija prikupljanih u jednu datoteku na osnovu kojih mašina izvršava obradu dela naziva se NC program, CNC program ili pod program. Program je detaljan skup instrukcija, komandi ( korak po korak ) koje se odnose na definisanje pozicije reznog alata u odnosu na radni sto mašine na kome je fiksiran predmet obrade.

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto