064 / 8505 285 011 2683-390

MS Project I

Kurs MS Project je dizajniran kako bi pomogao menadžeru projekta u izradi plana, dodjeljivanju resursa zadacima, praćenju napretka i upravljanju budžetom.

Microsoft Project

je softverski proizvod za upravljanje projektima, koji je razvio i prodao Microsoft. Dizajniran je kako bi pomogao menadžeru projekta u izradi plana, dodjeljivanju resursa zadacima, praćenju napretka, upravljanju budžetom i analiziranju radnih opterećenja.
Microsoft Project je treća aplikacija bazirana na Microsoft Windows-u, a nakon par godina od svog uvođenja postala je dominantna softverska aplikacija za upravljanje projektima baziranim na PC-u. Ona je deo porodice Microsoft Office, ali nikada nije bila uključena u bilo koji Office suite. Dostupna je trenutno u dve verzije, Standard i Professional. Vlasnički format datoteke Microsoft Project je .mpp. Microsoft Project i Microsoft Project Server su stubovi proizvoda za upravljanje projektima za Microsoft Office Enterprise (EPM).

Microsoft Project kreira budžete zasnovane na radu i stopama resursa. Pošto se resursi dodeljuju zadacima, program izračunava troškove, jednake radnoj brzini, koja se prebacuje na nivo zadatka, a zatim na sve zadatke i konačno na nivoa projekta. Definicije resursa (ljudi, oprema i materijali) mogu se deliti između projekata koristeći zajednički bazen resursa. Svaki resurs može imati svoj kalendar, koji definiše koje dane i smene postoje na raspolaganju. Stopa resursa se koristi za izračunavanje troškova dodele resursa koji se uvlače i sumiraju na nivou resursa. Takođe svi resursi mogu biti definisani u labeli bez ograničenja.

U savremenim ekonomijama, mnoge kompanije prepoznale su potrebu za brzim promenama njihove tradicionalne organizacione kulture i organizacione strukture zasnovane na projektu. Uzrok ovim promenama se traži u potrebama preduzeća da njihove aktivnosti budu tržišno zasnovane uz stavljanje posebnog akcenta na zahteve potrošača. Stoga, pažnja ekonomske teorije i prakse privlače pitanja vezana za sposobnost utvrđivanja i vršenja pravog izbora razvojnih ciljeva u funkciji vremena, što treba da ima odraza na smanjenje rizika i postizanja većeg uspeha razvojnih promena.

Kurs MS Project mogu pohađati svi koji imaju bar osnovno znanje vezano sa PC računare i MS Windows.

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390