064 / 8505 285 011 2683-390

MS PowerPoint – izrada prezentacija

Kurs MS PowerPoint (izrada prezentacija) osposobljava polaznike da naprave prezentaciju nekog proizvoda, firme, predavanja, ideje… Ova moćna alatka predstavlja osnovno sredstvo klasične prezentacije, ali pomera granice tako da omogućava kreiranje prezentacije koja se automatski odvija u posebno definisanom tajmingu i omogućava neko reklamiranje bez učešća živog posrednika. Takođe se navode osnovna pravila dobre prezentacije, kao i uređaji koji se koriste pri prezentaciji.

Microsoft PowerPoint

je program za izradu prezentacija, proizvod kompanije Microsoft, sastavni je deo programskog paketa Microsoft Office. Microsoft PowerPoint omogućava dodavanje efekata, slika, zvukova, poveznica… koristi se kao sredstvo pomoći u predavanjima i predstavljanjima nekih problema, proizvoda, usluga… Posljednja verzija Microsoft PowerPointa je PowerPoint 2017, koji je sastavni deo paketa Microsoft Office 2017. Osnovni formati koje Microsoft PowerPoint koristi za spremanje svojih dokumenata Su PowerPointov-a prezentacija (PPT), ekstenzija .ppt i PowerPointov-a projekcija (PPS), ekstenzija .pps. Microsoft Powerpoint može da spremi dokumente i u XML formatu, kao PowerPointov predložak (POT) i drugima.

Microsoft PowerPoint koristi slajdove da prenese informacije bogate multimedijom. Termin “slide” odnosi se na projekciju slajdova, koji ovaj softver efikasno zamenjuje. On korisnicima nudi interfejs za dizajniranje multimedijalnih slajdova koji se prikazuju na projekcionom sistemu ili na ličnom računaru. Softver sadrži slike, zvukove, video zapise, tekst i grafikone kako bi kreirao interaktivnu prezentaciju. Microsoft PowerPoint komunicira sa drugim Office proizvodima kao što su Microsoft Word i Excel, i uključen je u većinu Microsoft Office paketa.

Microsoft PowerPoint je prvobitno bio ciljan samo za poslovne prezentacije. Robert Gaskins, koji je bio odgovoran za njegov dizajn, napisao je o svojim planiranim kupcima: “… Nisam ciljao na druge već postojeće grupe korisnika prezentacija, kao što su nastavnici škole… Nisam ni planirao da ciljamo ljude koji nisu bili korisnici prezentacija, kao što su školska deca. Naš fokus je bio čisto na poslovne korisnike, u malim i velikim kompanijama, od jedne osobe do najvećih multinacionalnih kompanija.

Razvojem IT tehnologije, PowerPoint se smatra nezaobilaznim i obaveznim alatom za obraćanje grupi korisnika i pojedincima u cilju prenosa neke informacije ili ideje.

Kurs MS PowerPoint (izrada prezentacija) mogu pohađati svi koji imaju bar osnovno znanje vezano sa PC računare, MS Windows i MS Word

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390