064 / 8505 285 011 2683-390

MS Excel – napredno korišćenje

Kurs MS Excel (napredno korišćenje) obrađuje materiju kojom se Excel maksimalno koristi na nivou interaktivnog rada. Podaci se prikazuju na različite načine, sortirani, filtrirani po željenim kriterijumima, grafički prikazani u skladu sa različitim potrebama korisnika… Prilikom unosa podataka automatski se sprovodi kontrola i ne dozvoljava unos pogrešnih podataka. Dobijeni rezultati se analiziraju i Excel menja postojeće podatke u skladu sa rezultatom koji očekujemo, a nismo dobili.

Microsoft excel

je program za tabelarne kalkulacije (tzv. spredšit program) softverske kuće Microsoft. Jedan je od najzastupljenijih programa te vrste, kako u privatnom tako i u poslovnom segmentu.

Excel pripada kancelarijskom softverskom paketu Microsoft office koji postoji za operativne sisteme Windows i Mac OS. Nastao je kao naslednik programa Multiplan iste softverske kuće. Aktuelna verzija za Windows je Microsoft Excel 2017.

Popularnost eksela je zasnovana na veoma prihvatljivom konceptu na kojem počivaju programi za rad sa unakrsnim tabelama, čiji je excel predstavnik. Ova klasa programa predstavlja spoj stroge strukture i velike slobode. Može se koristiti za radne listove, ali se može iskazati i u obliku tabela, lista, grafikona, formula i drugih struktura.

Microsoft Excel uglavnom služi za rešavanje problema matematičkog tipa pomoću tablica i polja koje je moguće povezivati različitim formulama. Može poslužiti i za izradu jednostavnijih baza podataka (program koji služi za izradu složenijih baza podataka je Microsoft Access). Na temelju unesenih podataka, lako iz tablica može stvarati grafikone. Takođe omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona… Česta mu je primena u kancelarijama, gde služi za izradu troškova, obračuna i sl. MS excel se sastoji od redova i kolona. Presek redova i kolova naziva se ćelija.

Polaznik se tokom Kurs MS Excel (napredno korišćenje) takođe upoznaje sa bazama podataka i u tom delu predstavlja polaznu osnovu za zahtevnije korisnike koji žele da Excel koriste kao programerski alat.

Kurs MS Excel (Napredno korišćenje) – Škole računara Vinča posebno je namenjen korisnicima koji žele da upoznaju i primenjuju napredne funkcije i alate MS Excel -a odnosno poslovnim korisnicima koji žele da unaprede proces poslovanja.

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390