064 / 8505 285 011 2683-390

MS Excel – izrada tabelarnih proračuna

Kurs MS Excel (izrada tabelarnih proračuna) osposobljava polaznika za samostalno korišćenje programa za rad sa tabelama Excel na nivou interaktivnog rada. Za razliku od Worda u kome korisnik mora sve sam da uradi, Excel radi za korisnika. Dovoljno je definisati postupke koji treba da se obave i bez obzira na količinu podataka Excel će sve da odradi sam. Podaci se mogu grafički prikazati i odštampati što predstavlja značajnu stavku programa za tablične proračune.

Microsoft excel

je program za tabelarne kalkulacije (tzv. spredšit program) softverske kuće Microsoft. Jedan je od najzastupljenijih programa te vrste, kako u privatnom tako i u poslovnom segmentu.

Excel pripada kancelarijskom softverskom paketu Microsoft office koji postoji za operativne sisteme Windows i Mac OS. Nastao je kao naslednik programa Multiplan iste softverske kuće. Aktuelna verzija za Windows je Microsoft Excel 2017.

Popularnost eksela je zasnovana na veoma prihvatljivom konceptu na kojem počivaju programi za rad sa unakrsnim tabelama, čiji je excel predstavnik. Ova klasa programa predstavlja spoj stroge strukture i velike slobode. Može se koristiti za radne listove, ali se može iskazati i u obliku tabela, lista, grafikona, formula i drugih struktura.

Microsoft Excel uglavnom služi za rešavanje problema matematičkog tipa pomoću tablica i polja koje je moguće povezivati različitim formulama. Može poslužiti i za izradu jednostavnijih baza podataka (program koji služi za izradu složenijih baza podataka je Microsoft Access). Na temelju unesenih podataka, lako iz tablica može stvarati grafikone. Takođe omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona… Česta mu je primena u kancelarijama, gde služi za izradu troškova, obračuna i sl. MS excel se sastoji od redova i kolona. Presek redova i kolova naziva se ćelija.

Dakle MS Excel se može koristiti i za jednostavne stvari poput rasporeda časova, izradu različitih vrsta spiskova ili unosa običnog teksta poput recepta, ali i za zahtevnije potrebe poput vođenja evidencije o tekućem računu, izrade predračuna za građevinske i slične poslove, obračun ličnih dohodaka…

Kurs MS Excel (izrada tabelarnih proračuna) mogu pohađati svi koji imaju bar osnovno znanje vezano sa PC računare i MS Windows.

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390