064 / 8505 285 011 2683-390

Interni proveravači sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015)

Kurs ISO 9001:2015 je osmišljen tako da Vam pruži veštine i znanja za obavljanje provera sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 27001.

ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) je svetska federacija nacionalnih tela za standarde (ISO tela). Rad pripreme međunarodnih standarda obično se obavlja preko ISO tehničkih komiteta. Svaki član tela zainteresovan za predmet za koji je osnovan tehnički odbor ima pravo da bude predstavljen u tom odboru. U radu učestvuju i međunarodne organizacije, vladine i nevladine, u saradnji sa ISO-om. ISO blisko sarađuje sa Međunarodnom elektrotehničkom komisijom (IEC) o svim pitanjima elektrotehničke standardizacije.

ISO 9001: 2015

postavlja kriterijume za sistem upravljanja kvalitetom i jedini je standard u porodici koja se može sertifikovati. Njega može da koristi bilo koja organizacija, velika ili mala, bez obzira na njenu oblast delovanja. Zapravo, postoji preko milion kompanija i organizacija u preko 170 zemalja sertifikovanih prema ISO 9001. ISO 9001: 2015 je dizajniran da odgovori na najnovije trendove i da bude kompatibilan sa drugim sistemima upravljanja kao što je ISO 14001.

ISO 9001: 2015 određuje zahteve za sistem upravljanja kvalitetom kada organizacija:

a) treba da demonstrira svoju sposobnost da konzistentno pruža proizvode i usluge koji zadovoljavaju klijente i primenjuju zakonske i regulatorne zahteve, i
b) ima za cilj da poboljša zadovoljstvo kupaca kroz efikasnu primenu sistema, uključujući procese za poboljšanje sistema i osiguranje usklađenosti sa potrošačima i primjenljive zakonske i regulatorne zahtjeve.

Potencijalni benefiti za organizaciju implementacije sistema upravljanja kvalitetom na osnovu ovog međunarodnog standarda su:
a) sposobnost doslednog obezbeđivanja proizvoda i usluga koji zadovoljavaju klijente i primenjivih zakonskih i regulatornih zahteva
b) omogućavanje poboljšanja zadovoljstva kupaca
c) adresiranje rizika i mogućnosti povezanih sa njegovim kontekstom i ciljevima
d) sposobnost dokazivanja usaglašenosti sa specificiranim zahtevima sistema upravljanja kvalitetom.

Svi zahtevi standarda ISO 9001: 2015 su generički i namijenjeni su da budu primjenjivi na bilo koju organizaciju, bez obzira na vrstu ili veličinu ili proizvode i usluge koje pruža.

Ovaj standard zasniva se na nizu principa upravljanja kvalitetom, uključujući snažni fokus kupaca, motivaciju i implikaciju vrhunskog menadžmenta, procesni pristup i kontinuirano poboljšanje.

Ukoliko želite da steknete veštine i znanja za obavljanje provera sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 27001 prijavite se za kurs ISO 9001:2015.

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390