064 / 8505 285 011 2683-390

JavaScript i jQuery

Kurs JavaScript je modul programa obrazovanja odraslih. Obuka za Programiranje aplikacija/Programiranje WEB aplikacija, odobrenog za izvođenje i statusa JPOA od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

JavaScript često skraćeno kao JS, je programski jezik na visokom nivou. To je jezik koji se takođe karakteriše kao dinamičan jezik, zasnovan na prototipima i multi-paradigmama.

Pored HTML-a i CSS-a, JavaScript je jedna od tri osnovne tehnologije World Wide Web-a. Koristi se za kreiranje interaktivnih dinamičkih web stranica i online programa, uključujući i video igre. Većina web stranica koristi JavaScript, a svi moderni web pregledači ga podržavaju bez potrebe za plug-inima pomoću ugrađenog JavaScript-a. Iako postoje jake spoljašnje sličnosti između JavaScript-a i Java, uključujući ime jezika, sintaksu i odgovarajuće standardne biblioteke, ova dva jezika su različita i imaju drugačiji dizajn. Suprotno popularnoj zabludi, JavaScript nije “Interpretirana Java”. Osnovna sintaksa je namerno slična kao kod jezika poput Java i C++ kako bi se smanjio broj novih koncepata potrebnih za učenje jezika.

JavaScript se pokreće na klijentskoj strani web-a, i može se koristiti za dizajniranje / programiranje ponašanja web stranice. JavaScript je moćan skriptni jezik, relativno lak za učenje, koji se široko koristi za kontrolu ponašanja web stranica.

JavaScript omogućava dodavanje veoma složenih interaktivnosti Internet stranici, i odlično funkcioniše sa strukturom same stranice (DOM).

Šta ćete naučiti?

Tokom kursa JavaScript, na konkretnim primerima, naučićete kako ispišete određenu poruku (pop-up prozori, dodavanje i editovanje sadržaja stranice, slanje informacije direktno u konzolu, …), šta su promenljive, tipovi podataka i na koji način ih JavaScript koristi da sačuva podatke koje kasnije možete koristiti, šta su funkcije, događaji i kako napisati funkcije da reaguju na određeni događaj, I na kraju zašto su nizovi veoma važan deo svakog programskog jezika.

Posebna pažnja tokom kursa JavaScript biće usmerena na dobru praksu i najčešće greške prilikom pisanja JavaScript koda.
Kurs JavaScript Vas uvodi u korišćenje JavaScript, „programskog” jezika, sa ciljem dodavanja interaktivnosti Internet stranici.

Osim samog JavaScript-a kao programskog jezika polaznici će naučiti i jQuery.

jQuery je jedna od najpopularnijih JavaScript biblioteka, čiji je moto “write less, do more”.
Koristeći jQuery možete jako brzo postići sjajne rezultate, bez mnogo pisanja koda, jer je jako intuitivan i mnogo se brzo nauči.

Uvod u jQuery – Selektori
Šta su događaji i kako im se može pristupiti
Upoznavanje efekata
jQuery i HTML

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390