064 / 8505 285 011 2683-390

Java programiranje za web

Kurs Java programiranje za web će polaznike upoznati sa:

Programskim nitima u Javi i višenitnim programiranjem (konkurentno programiranje)
Klijent-Server arhitekturom i razvojem mrežnih aplikacija (distribuirano programiranje)
Radom sa bazom podataka u Javi
Servletima i JSP tehnologijom razvoja za web
Kroz korisne i praktične primere, polaznici će se upoznati sa suštinom razvoja za web. Ovo će im pružiti mogućnost da odmah počnu sa razvojem mrežnih ili web aplikacija, kao i čvrstu polaznu osnovu za proširenje znanja i razumevanje radnih okvira za web programiranje.

Zašto kurs Java programiranje za web?

Java je osnova za virtuelno svaku vrstu umrežene aplikacije i predstavlja globalni standard za razvoj i isporuku poduzetničkog softvera, veb sadržaja, igara i mobilnih aplikacija. Java uživa veliki i zreli ekosistem sa snažnom podrškom za alate. Java pruža prenosivost aplikacija i robusne performanse u mnogim računarskim okruženjima.

Programski jezik Java je idealan jezik za učenje objektno orijentisanog programiranja. Takođe je jedan od najpopularnijih programskih jezika današnjice. Java je opensource jezik sa najbrojnijom zajednicom programera. Java je platforma na visokom nivou. Radi na više od 50 miliona personalnih računara i na milijardama uređaja širom sveta. 9 miliona developera su stvorili Java aplikacije u svim većim industrijama.

Java već godinama drži vodeće pozicije po popularnosti i poslovima. Koristi se bukvalno svuda, od mobilnih telefona i osnovnih sistema u zgradama i autobusima, pa do Interenta.

Java je (kao opensource programski jezik sa najbrojnijom zajednicom programera i impozantnim brojem različitih radnih okvira) odličan izbor za razvoj mrežnih i web aplikacija.
Do nedavno, rad sa softverom podrazumevao je instalaciju programa na desktop računar. Korišćenjem pristupa Internetu, ovi programi pružali su veliki broj mogućnosti, ali su uvek bili vezani za mašinu na kojoj su instalirani. Danas, u eri računarstva u oblacima (cloud computing), softver je dostupan online, kao servis koji može biti korišćen sa bilo koje lokacije, putem web pretraživača.

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390