064 / 8505 285 011 2683-390

HTML5 / CSS3 – Online

ONLINE
Online kursevi Škole računara Vinča su zaista PRAVI ONLINE KURSEVI. Naši ONLINE kursevi nisu snimljene prezentacije I video materijali koji vam se prikazuju. Online kursevi Škole računara Vinča se održavaju uživo sa predavačem tokom kojeg naravno imate stalnu direktnu komunikaciju ne samo sa predavačem već I sa ostalim polaznicima kursa. Vodeći računa o vrhunskom kvalitetu obuka koje tokom 33 godine svog poslovanja isporučujemo, kao i na redovnim kursevima , broj učesnika i na ONLINE kursevima je OGRANIČEN.

HTML (HyperText Markup Language) nalazi se u osnovi svake Internet stranice i predstavlja način obeležavanja dokumenata kako bi pregledavači (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, …) znali na koji način da prikažu sadržaj Internet stranice. HTML koristi specijalne oznake (tagove) da razdvoji sadržaj stranice (ono što korisnik vidi) od instrukcija za prikaz sadržaja (napravi od sadržaja listu, link ka drugoj stranici, …). Poseban fokus biće na sintaksi (kako napisati dobar HTML kod) i semantici (razumevanju značenja tagova).

Za strukturiranje podataka aplikacija koristi se određena tehnologija, odnosno jezik HTML. CSS opisuje, odnosno uređuje izgled i formatiranje svih elemenata u HTML dokumentu. JavaScript je programski jezik za kreiranje logike HTML aplikacija. HTML, CSS i JavaScript su jezici najpoznatiji kao tehnologije koje su gradivni elementi weba. Programski kod HTML, CSS i JavaScript jezika može se pisati u bilo kom tekstualnom editoru.
Tokom Kursa

Kurs HTML5/CSS3 – online

na konkretnim primerima (od ideje do gotovog proizvoda), naučićete kako da napravite Internet stranicu, formatirate stranicu, logički organizujete sadržaj i povežete stranicu sa drugim tipovima dokumenata. Takođe, koje su dobre prakse i najčešće greške prilikom izrade stranice.
Formatiranje HTML stranice danas je nezamislivo bez CSS-a (Cascading Style Sheets), metode sitilozovanja HTML stranice različitim bojama, fontovima, rasporedom i prostorom među delovima stranice. Posebnu pažnju tokom Kursa HTML5/CSS3obratićemo na pravila i sintaksu (kako napisati dobar CSS kod), jednostavna stilizovanja (boje, fontovi, bordure), dodatna stilizovanja (pozadinske slike, transparencija), pozicioniranje (kako postaviti određeni deo stranice na određeno mesto) i pseudo-klase (specijalna stanja elemenata stranice).
Nakon kursa moći ćete samostalno da primenite stečeno znanje.
Kurs HTML5/CSS3 namenjen je početnicima i osobama koje imaju malo iskustva u radu sa HTML/CSS-om ali žele da unaprede svoje znanje i saznaju novine koje donosi HTML5 (CSS3).

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto