064 / 8505 285 011 2683-390

EU GDPR režim zaštite podataka

Kurs EU GDPR režim zaštite podataka, upoznaje polaznike sa zahtevima GDPR, dobrom praksom i standardima sa stanovišta bezbednosti informacija.

EU GDPR režim zaštite podataka je novi režim za zaštitu podataka u EU i proširuje opseg zakona o zaštiti podataka i na sve strane firme koje se bave obradom podataka stanovnika EU i pruža okvir za usklađivanje propisa o zaštiti podataka u celoj Evropskoj uniji. Propisane su i visoke kaznene mere, i to do 4% prometa globalno na nivou kompanije. Pojedine zemlje članice EU su u svoja zakonodavstva uvrstila novčane kazne do čak 5% prometa globalno na nivou kompanije.

GDPR

je regulativa koja zahteva od preduzeća da zaštite lične podatke i privatnost građana EU za transakcije koje se javljaju u zemljama članicama EU. A neusklađenost bi mogla da košta kompanije.

Preduzeća koja prikupljaju podatke o građanima u zemljama Evropske unije (EU) moraće da poštuju stroga nova pravila o zaštiti podataka o kupcima do 25. maja. Očekuje se da će Uredba o zaštiti podataka o podacima (GDPR) postaviti novi standard za prava potrošača u pogledu njihovih podataka , ali će se kompanije osporavati jer stavljaju sisteme i procese na poštovanje.

Usklađenost će uzrokovati zabrinutost i nova očekivanja od sigurnosnih timova. Na primer, GDPR široko gleda na ono što čini lične identifikacione informacije. Kompanijama će biti potreban isti nivo zaštite za stvari kao što su IP adresa ili podaci o kolačićima, kao i za ime, adresu i broj socijalnog osiguranja.

GDPR zamenjuje Direktivu EU o zaštiti podataka, koja je stupila na snagu 1995. godine. Ovo je bilo dosta pre nego što je internet postao online poslovno središte koje je danas. Prema tome, direktiva je zastarela i ne adresira mnoge načine na koje se podaci skladište, prikupljaju i prenose danas.

Koncept odgovornosti je srž GDPR odnosno zahtevi da organizacije treba da budu osposobljene i da su implementirale pravila GDPR sa stanovišta obrade podataka o ličnostima kroz sistem koji omogućava da se postigne usaglašenost sa zahtevima.

Ukoliko želite da se upoznate sa standardima bezbednosti informacija prijavite se za kurs EU GDPR režim zaštite podataka.

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390