064 / 8505 285 011 2683-390

Kurs AutoCAD 2D – Crtanje u ravni

Kurs AutoCAD 2D (Crtanje u ravni) obuhvata korišćenje programa AutoCAD na izradi projektne dokumentacije u 2D obliku, uz poštovanje pravila programa i tehničkih propisa. Sadržaj kursa je osmišljen tako da Vas na najjednostavniji način upozna sa osnovnim i nekim od naprednih tehnika korišćenja programa AutoCAD i savladavanjem istih.

AutoCAD

je već dugi niz godina vodeći svetski program za izradu tehničke dokumentacije. Nezaobilazan je alat za crtanje i projektovanje u arhitekonskoj, građevinskoj, mašinskoj i elektro industriji, a koristi se i u svim ostalim tehničkim strukama. Autodesk svake godine izbaci još napredniju i savršeniju verziju AutoCAD-a. Od verzije 2007, AutoCAD poseduje moćne modelarske alate i MentalRay, modul za renderovanje koji mu omogućava dobijanje vrhunskih foto-realističnih prikaza.

AutoCAD podržava dvodimenzionalno projektovanje, kojim se praktično zamenjuje klasično projektovanje na papiru, odnosno tablu za crtanje, šestar i lenjir, i trodimenzionalno modelovanje složenih objekata koji se u „modelnom prostoru“ (engl. model space) mogu proizvoljno zumirati, naginjati, okretati, prikazivati u projekcijama, pogledima i presecima iz svih smerova, sa perspektivnim efektom ili bez njega, proizvoljno osvetljavati i renderovati, tako da trodimenzionalni prikaz imitira fotografiju virtuelnog objekta koji postoji samo u memoriji računara.

U AutoCAD 2D „papir“ režimu radni prostori predstavljaju nezavisni papiri među kojima nema nikakve povezanosti, pa se koriste na način uobičajen u klasičnom „papirskom“ projektovanju za crtanje dvodimenzionalnih projekcija i preseka. Takve projekcije se ne mogu okretati u prostoru i nemaju promjenljiv ugao gledanja

Tokom kursa AutoCad 2d, polaznici će koristiti ONLINE platformu za učenje WWW.WINCADEMY.ONLINE

Neke od tehnika koje će polaznici naučiti na kursu su:

Crtanje i modifikovanje objekata
Organizacija crteža putem rada sa slojevima
Šrafiranje
Kotiranje
Unos teksta
Rad sa blokovima
Priprema za štampu
Optimizacija crteža
Korišćenje biblioteka
Veza programa AutoCAD sa specijalizovanim programima firme Autodesk
Po završetku kursa polaznici su obučeni za samostalan rad u programu i obučeni da program primenjuju na način koji je u skladu sa standardnim procedurama i pravilima, čime se izbegavaju mogući problemi koji se nažalost ćesto sreću u praksi.

Kurs AutoCAD 2D (Crtanje u ravni) mogu da pohađaju svi polaznici koji su upoznati sa osnovama PC računara i Windows operativnim sistemom

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390