064 / 8505 285 011 2683-390

20410 Installing and Configuring Windows Server

Kurs Installing and Configuring Windows Server pruža instrukcije i praksu potrebnu za instalaciju i konfiguraciju Windows Servera 2012, uključujući i verziju Windows Server 2012 R2. U trajanju od 40 školskih časova kurs je prvi deo serije kurseva koji obezbeđuje sticanje znanja i veština neophodnih za implementaciju osnovne Windows Server 2012 infrastrukture u postojećem enterprise okruženju.

Tri kursa zajedno pokrivaju implementaciju, održavanje, implementaciju servisa i infrastrukture u Windows Server 2012 okruženju. Iako postoje ukrštanja sa zadacima između sva tri kursa, ovaj kurs je prvenstveno fokusiran na konfiguraciju osnovnih servisa kao što su Networking, Storage, Active Directory Domain Services (AD DS), Group Policy, File and Print Services, i Hyper-V.

Nakon završetka kursa polaznici će moći da:

 • Instaliraju i konfigurišu Windows Server 2012.
 • Opišu AD DS.
 • Upravljaju objektima Aktivnog Direktorijuma.
 • Automatizuju Active Directory administraciju.
 • Implementiraju IPv4.
 • Implementiraju Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Implementiraju Domain Name System (DNS).
 • Implementiraju IPv6.
 • Implementiraju lokalni storage.
 • Implementiraju file i print servise.
 • Implementiraju Group Policy.
 • Osiguraju Windows servere korišćenjem Group Policy Objects (GPOs).
 • Implementiraju serversku virtualizaciju korišćenjem Hyper-V.

Microsoft Windows server 2012

, naslednik Windows Server-a 2008 je šesta verzija Windows Server-a. Ova verzija je nastala na platformi Windows Server 2008. i 2008 R2. Developer i neke od nedovršenih verzija (Beta verzija) bile su dostupne tokom razvoja. A kompletna verzija je generalno dostupna korisnicma od 4. septembra 2012 godine.

Uzmite praktične instrukcije i praktikujte instaliranje i konfigurisanje Windovs Servera 2012,  u ovom četrdesetočasovnom kursu. Ovaj kurs pruža veštine i znanje neophodne za implementaciju osnovne infrastrukture Windovs Server 2012 u postojećem poslovnom okruženju.

Ovaj kurs priprema studente za Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Ispit 410: Instaliranje i konfiguriranje Windovs Servera 2012, što je prvi od tri ispitivanja potrebna za MCSA: Windovs Server 2012 akreditiv. Labovi na ovom kursu zasnivaju se na Windovs Server 2012 R2 i Windovs 8.1.

Kurs Installing and Configuring Windows Server mogu pohađati svi koji imaju bar osnovno znanje vezano sa PC računare i MS Windows i oni koji žele da steknu veštine i znanje neophodne za instaliranje i izvršavanje početne konfiguracije servera Windovs Server 2012 u postojećem Vindovs okruženju.

Prijavite se za kurs

Rezervišite vaše mesto

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390