064 / 8505 285 011 2683-390

Podaci za identifikaciju

Na ovoj strani se nalaze svi podaci za identifikaciju

Podaci:

Matični broj: 07035250
Pun naziv preduzeća: Institut za nuklearne nauke „Vinča“
PTT broj i naziv mesta: 11307 Vinča; Poštanski fah 522, Beograd
Ulica i broj: M. Petrovića Alasa 12
Tekući račun: 205-113594-67
Naziv banke: Komercijalna banka a.d.
Mesto banke: Beograd
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101877940
Šifra delatnosti: 73102, 73101
Broj telefona: 011/26-83-390; 26-82-486
Broj faksa: 011/26-82-486
Mobilni telefon: 064 / 8505 285
E-mail adresa: centar@vincaskola.rs

 

Imate dodatna pitanja? 064 8505 285 i 011 2683-390