064 / 8505 285 011 2683-390

Microsoft

kurs mcsa windows server 2012
110.800 din

MCSA: Windows Server 2012

Program kursa: Installing and Configuring Windows Server 2012, Administering Windows Server 2012, Configuring Advanced Windows Server 2102 Services ...

 • 120 časova
 • 40 predavanja
Prijavi se
kurs mcse server infrastructure
184.700 din

MCSE: Server Infrastructure

Program kursa: Installing and Configuring Windows Server 2012, Administering Windows Server 2012, Configuring Advanced Windows Server 2102 Services ...

 • 200 časova
 • 67 predavanja
Prijavi se
Kurs Fundamentals of WS 2012 Infrastructure
110.800 din

Fundamentals of Windows Server 2012 Infrastructure

- Steknite osnovna znanja i veštine koje su vam potrebne da biste izgradili Windows Server infrastrukturu sa Windows Serverom 2012.

 • 120 časova
 • 40 predavanja
Prijavi se
kurs installing and configuring windows server
40.000 din

20410 Installing and Configuring Windows Server

Prvi deo serije kurseva obezbeđuje sticanje znanja neophodnih za implementaciju osnovne Windows Server 2012 infrastrukture u postojećem okruženju.

 • 40 časova
 • 5 predavanja
Prijavi se
kurs ms project
24.800 din

MS Project I

MS Project je dizajniran kako bi pomogao menadžeru projekta u izradi plana, dodjeljivanju resursa zadacima, praćenju napretka i upravljanju budžetom.

 • 39 časova
 • 13 predavanja
Prijavi se
kurs ms word
9.800 din

MS Word – pisanje i obrada teksta

Kurs “MS Word – pisanje i obrada teksta” osposobljava polaznike za rad u najupotrebljavanijem programu za obradu teksta – Wordu.

 • 15 časova
 • 5 predavanja
Prijavi se
kurs ms excel (izrada tabelarnih proračuna) kurs ms excel (napredno korišćenje) kurs ms excel za menadžere kurs ms excel napredne pivot tabele
11.600 din

MS Excel – izrada tabelarnih proračuna

Izrada tabelarnih proračuna pomoću MS Excel-a osposobljava polaznika za samostalno korišćenje programa za rad sa tabelama Excel na nivou interaktivnog rada.

 • 15 časova
 • 5 predavanja
Prijavi se
kurs ms excel (izrada tabelarnih proračuna) kurs ms excel (napredno korišćenje) kurs ms excel za menadžere kurs ms excel napredne pivot tabele
11.900 din

MS Excel – napredno korišćenje

Kurs MS Excel – Napredno korišćenje – Škole računara Vinča posebno je namenjen korisnicima koji žele da upoznaju i primenjuju napredne funkcije MS Excel-a.

 • 15 časova
 • 5 predavanja
Prijavi se
kurs ms excel (izrada tabelarnih proračuna) kurs ms excel (napredno korišćenje) kurs ms excel za menadžere kurs ms excel napredne pivot tabele
19.500 din

MS Excel za menadžere

Obuka je organizovana kroz sistematično sticanje znanja o različitim metodama formatizovanja podataka, radi isticanja značajnih informacija.

 • 15 časova
 • 5 predavanja
Prijavi se
kurs ms excel (izrada tabelarnih proračuna) kurs ms excel (napredno korišćenje) kurs ms excel za menadžere kurs ms excel napredne pivot tabele
42.000 din

MS Excel napredne pivot tabele

MS Excel poseduje čitav niz alata za analizu podataka ali jedan od najmoćnijih su pivot tabele (Pivot Tables).

 • 2 dana
 • 2 predavanja
Prijavi se
kurs ms powerpoint (izrada prezentacija)
13.400 din

MS PowerPoint – izrada prezentacija

Razvojem IT tehnologije, PowerPoint se smatra nezaobilaznim alatom za obraćanje grupi korisnika ili pojedincima u cilju prenosa neke informacije ili ideje.

 • 12 časova
 • 4 predavanja
Prijavi se
kurs administracija baze podataka
37.200 din

Administracija baze podataka – MS SQL Server

- Polaznici će posle ovog kursa moći da vrše osnovne radnje administriranja SQL Servera.

 • 27 časova
 • 9 predavanja
Prijavi se