064 / 8505 285 011 2683-390

Bezbednost i zaštita

kurs upravljanje zaštitom
18.000 din

Upravljanje zaštitom i bezbednosti informacija

Program kursa: politike bezbednosti informacija, organizovanje bezbednosti informacija, mobilni uređaji i rad sa udaljenosti.

 • 1 dan
 • Jedno predavanje
Prijavi se
kurs zakon o informacionoj bezbednosti
26.400 din

ZAKON O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI – uredba iz 2016. – Primena u praksi

Zakon o informacionoj bezbednosti uređuje mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima.

 • 1 dan
 • Jedno predavanje
Prijavi se
kurs eu gdpr
26.400 din

EU GDPR režim zaštite podataka

Tokom kursa, polaznici će da se upoznaju sa zahtevima GDPR, dobrom praksom i standardima sa stanovišta bezbednosti informacija.

 • 1 dan
 • Jedno predavanje
Prijavi se
kurs iso 27001
18.000 din

ISO 27001 – Zaštita i bezbednost informacija

Serije ISO 27001 se bave bezbednošću informacija na način kako je propisano od strane ISO i IEC komiteta (međunarodno priznatih standarda).

 • 1 dan
 • Jedno predavanje
Prijavi se
kurs iso/iec 27001:2013 kurs iso 9001:2015
22.000 din

Interni proveravači sistema menadžmenta bezbednosti informacija (ISO/IEC 27001:2013)

ISO/IEC 27001:2013 određuje uslove za uspostavljanje, implementaciju i kontinuirano unapređenje sistema za upravljanje bezbednošću informacija.

 • 2 dana
 • 2 predavanja
Prijavi se
kurs iso/iec 27001:2013 kurs iso 9001:2015
22.000 din

Interni proveravači sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015)

Ovaj standard zasniva se na nizu principa upravljanja kvalitetom, uključujući snažni fokus kupaca, motivaciju i implikaciju vrhunskog menadžmenta.

 • 2 dana
 • 2 predavanja
Prijavi se