064 / 8505 285

12 načina da motivišete programere i developere

[:sr]Današnji programeri i developeri žele nešto više od dobre zarade i pojedinačnih ad-hoc povlastica. Da, standardne pohvale će pomoći da se zaposleni privuku, ali da bi se zaposleni dodatno podstakli i da bi ostvarili dugoročnu saradnju sa njima, potrebna je organizaciona kultura koja nudi unutrašnje i spoljne motivatore. Predlažemo 12 načina da motivišete svoje programere i developere.

1. Slušanje i razumevanje

Svaki pojedinac je drugačiji.

Ono što motiviše prodavca softvera biće potpuno drugačije od motivacije programera i developera. Čak postoje razlike između motivacije dva programera ili developera. Jedan može želeti da istražuje specifičnu tehnologiju, dok će drugi želeti da razvija uopštenije stvari na širem spektru tehnologija. Programeri i developeri su ponekad introvertni, žele da ostanu fokusirani na  programiranje, radije nego da učestvuju na sastancima. Međutim, programeri i developeri, svojim aktivnim učestvovanjem na sastancima i pružanjem svog doprinosa tokom sastanaka, omogućavaju kompanijama da iskoriste pun potencijal svojih zaposlenih. Menadžeri i tim lideri ponekad čak mogu imati poteškoća da “otvore” programere i developere. Redovnim razgovorima, jedan-na-jedan, i organizacijom posebno osmišljenih sastanaka to se može postići. Metodologija Lego® SeriousPlay® se često koristi za fasilitaciju sastanaka tokom koje se aktivira pun potencijal i razvija smisao za kreativno razmišljanje, rešavanje problema i motivišu programeri i developeri. Tokom razgovora jedan-na jedan, menadžeri treba više da slušaju i da se trude da razumeju potrebe i zahteve programera i developera.

2. Upotreba nove tehnologije

Tehnologija se stalno razvija i menja, a IT stručnjaci vole da se ponose da su u skladu sa vremenom. Ako se oni mesecima bave iskljčivo održavanjem starog, ranije završenog programa koji je napisan pre dugo vremena na starim tehnologijama, oni će postati frustrirani. Možda je vreme da se ponudi izazov i pruži mogućnost programerima i developerima da taj softver unaprede i modernizuju.

3. Obuka

Onda kada se odlučite da je vreme da se modernizujete i pođete u korak  sa novim, modernim tehnologijama, osigurajte da osoblje dobije ponudu za odgovarajuću obuku tako da mogu ispoljiti svoj puni potencijal. Proverite koje su vrste obuke na raspolaganju i osigurajte da ponudite ono što najbolje odgovara potrebama vaših programera i developera, tako da se oni osete pripremljeni pre nego što primene novu, uzbudljivu tehnologiju.

4. Priznanje

Zaposleni vole priznanja. Bilo da izvršavaju onaj zadatak koji niko drugi nije želeo da radi ili preduzimaju inicijativu da rade nešto novo, oni ne žele da njihov rad ostane neprimećen. Programeri i developeri su često introvertni i ponekad više vole privatno nego javno priznanje, a mogu posebno ceniti  priznanje kolega za izrazito kreativni rad. Uspostavljanje organizacione kulture u kojoj se ljudi redovno zahvaljuju jedni drugima i izražavaju zahvalnost svojim saradnicima i osoblju, može kreirati uspešnu pogonsku silu poslovanja.

5. Prilike za razvoj

Menadžeri treba da rade sa zaposlenima na razumevanju šta oni žele u budućnosti. Neki programeri i developeri više vole da ostanu u tehničkim vodama  nego da se orijentišu na menadžersku ulogu, ali oni žele i da budu sigurni da će napredovati u organizaciji. Obezbeđivanjem prilika za njih da se istaknu i postanu tehnički lideri unutar organizacije, dugoročno će ih motivisati da nastave sa kvalitetnim radom i održati svoju lojalnost prema poslu i kompaniji.

6. Prilike za inovacije

Hackatoni i slična  dešavanja koja daju zaposlenima slobodu da rade na programiranju van svojih redovnih poslovnih aktivnosti, vode ka inovacijama od kojih imaju koristi i zaposleni i poslodavac. Priređivanje događaja kao što su Lego® SeriousPlay® radionice za programere i developere, koje ih ohrabruju da se zabave i eksperimentišu, je dobar način za pružanje više autonomije i razvoja kreativnosti i inovativnosti članova vašeg programerskog tima.

7. Fleksibilno radno vreme

Dešava se da programeri i developeri dobijaju “ponoćnu energiju“ za rešavanje problema na kojima rade. Međutim, ako budu ukoreni zbog  zakašnjavanja  na posao, oni će verovatno potrošiti ove noćne časove na samo njemu omiljene projekte koji ponekad nemaju veze sa prioritetima posla. Mada organizacija treba da vodi politiku dolaženja zaposlenih na posao, što fleksibilniji oni mogu biti, to će biti lojalniji. Onaj zaposleni kome se veruje da će uraditi svoj posao, izvršiće ga u vremenu koje mu odgovara , a ne kada je primoran da bude u kancelariji u vreme koje mu ne odgovara.

8. Infrastruktura koja zaposlenom dopušta da radi sa bilo kog mesta

Slično fleksibilnosti radnog vremena, organizaciona kultura koja omogućava pristup  radu sa bilo kog mesta, pokazaće da vrednost zaposlenog nije zasnovana na tome da li je on fizički u kancelariji, već na kvalitetu njegovog rada. Jedna od koristi razvoja softvera u današnjem svetu je da nam tehnologija omogućava da ovo radimo sa bilo kog mesta. Većina programera voli ono što radi i ako oni to mogu da rade sa bilo kog mesta, onda će verovatno raditi van radnog vremena – ne zato što moraju , nego zato što žele.

9. Ovlašćenja

Fleksibilnost ne treba da bude ograničena samo na radno vreme i radnu lokaciju. Programeri i developeri treba da budu ovlašćeni za donošenje odluka u svom radu. Postoje neke smernice i politike koje se moraju poštovati, ali u principu, bolje je da tehničko osoblje odlučuje i pristaje na stvari kao što su standardi kodiranja, procesi, alati i projektantske odluke. Poslovni lideri treba da definišu krajnje ciljeve i da ovlaste tehničko osoblje da pronađu kako ih najbolje  implementirati.

10. Okružite ih talentima

Programeri i developeri napreduju u sredinama u kojima su okruženi tehničkim talentima. Ako su zadržani u timu koji treba da ispravlja greške svojih manje talentovanih kolega, a niko ne preduzima ništa u vezi sa tim, oni će početi da traže bolje i izazovnije okruženje. Timski rad je važan i developeri treba da rade dobro zajedno. Ako u grupi postoji remetilački faktor, organizacija treba da bude proaktivna u rešavanju situacije.

11. Igra

Programeri i developeri su često veliki igrači i potrošiće sate na izazovnoj igri samo da bi dospeli do sledećeg nivoa. “Gejmifikacija” je veliki biznis i ako učinite da rad bude zabavan, dobićete energičnije i angažovanije zaposlene. U svemu ovome mogu da vam pomognu radionice Lego® SeriousPlay® koje kroz “ozbiljnu igru” mogu da motivišu zaposlene da učestvuju u procesu rešavanja problema, razvoja strategije i/ili razvoja tima.

12. Poštovanje

Krajnji i najvažniji motivator, koji je potreban svakom pojedincu, je poštovanje. Programeri i developeri su obično ponosni na svoju inteligenciju i svoje tehničke sposobnosti. Njihovo mišljenje i pogledi su značajni za organizaciju. Ali, ono što je najvažnije, poštujte njihov individualizam i jedinstveni talenat. Nijedan od prethodno navedenih koraka ne treba da bude preduzet radi manipulisanja zaposlenima da  rade ono što ne žele. Kultura poštovanja znači razumevanje kako najbolje motivisati svakog pojedinog zaposlenog vodeći računa o njihovoj sreći i njihovom interesu u uspehu.[:]