Wincademy.online

Wincademy.online je platforma za praćenje nastave i polaganja testova za polaznike Škole računara „Vinča“ – Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, Univerziteta u Beogradu. Pristup platformi je omogućen ISKLJUČIVO registrovanim polaznicima Škole računara „Vinča“.

Platforma Wincademy.online omogućava polaznicima preuzimanje materijala za kurs, polaganje testova, izrada projektnih zadataka, komunikaciju i kolaboraciju i još mnoštvo toga.