Podaci za identifikaciju

U nastavku se nalaze naši podaci za identifikaciju.

Matični broj: 07035250
Pun naziv preduzeća: Institut za nuklearne nauke „Vinča“
PTT broj i naziv mesta: 11307 Vinča; Poštanski fah 522, Beograd
Ulica i broj: M. Petrovića Alasa 12
Tekući račun: 205-113594-67
Naziv banke: Komercijalna banka a.d.
Mesto banke: Beograd
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101877940
Šifra delatnosti: 73102, 73101
Broj telefona: 011/26-83-390; 26-82-486
Broj faksa: 011/26-82-486
E-mail adresa: centar@vincaskola.rs
Kursevi programiranja, java, c, php
20
Mar
5 najtraženijih programskih jezika u 2017. godini

Ako uradite  pretraživanje na internetu, naći ćete da postoje stotine programskih jezika.

Kursevi programiranja
06
Mar
Šta nam donosi PHP7?

Šta očekujete od nove verzije PHP-a?

IT-Administrator
24
Feb
Otvorena pozicija: Broadcast IT Administrator

Za klijenta Škole računara „Vinča“ oglašavamo otvorenu poziciju