O nama

Upravljanje promenama je naš izazov.

Mi pomažemo našim klijentima pri digitalnim transformacijama tradicionalnog poslovanja u izazovima brzih promena digitalnog doba.

Škola računara Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ je ustanova sa tradicijom od preko 30 godina. Posvećeni smo razvoju kroz konsalting i obrazovanje iz oblasti informacionih i digitalnih tehnologija od 1985. godine. Naša Škola radi u sastavu najvećeg naučnog instituta u Srbiji – Instituta za nuklearne nauke „Vinča“  Univerziteta u Beogradu. Poslujemo u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 za aktivnost obrazovanja iz oblasti informacionih i digitalnih tehnologija. Više od 15 godina smo aktivni članovi mreže Microsoft partnera, Microsoft Autorizovani Edukacioni Partner i Autodesk Autorizovani Trening Centar. Preko 120 velikih preduzeća, više od 500 korporativnih klijenata i 32.000 pojedinaca je izabralo Školu računara „Vinča“ za svoj obrazovni centar.

Partnerstva

Microsoft Partner Network

Mi u Školi računara „Vinča“ konstantno pratimo inovacije u industriji informacionih i digitalnih tehnologija, usavršavamo programe naših kurseva, pružamo nova praktična znanja i pomažemo našim klijentima u dostizanju poslovnih i ličnih ciljeva. Našim klijentima pružamo podršku i rešenja za primenu Digitalnih i IT tehnologija, transformaciju tradicionalnog poslovanja, upravljanje promenama i razvoj inovativnosti i kreativnosti timova i pojedinaca. Saradnju sa klijentima zasnivamo na iskrenosti, pouzdanosti i otvorenoj komunikaciji jer nam je međusobni odnos jednako važan kao i ono što postižemo.

RAZVIJAMO INOVATIVNI I KREATIVNI POTENCIJAL TIMOVA

Tokom planiranja, izrade i vođenja radionica, kombinujemo različite tehnologije, standarde, okvire i metodologije ( ISO, ITIL, BMC i Lego© SeriousPlay©…) u cilju kreiranja i implementacije digtalnih strategija kompanija, kreiranja poslovnih modela i usluga, upravljanja projektima i ispitivanja potreba i iskustava korisnika digitalnih usluga.

Smatramo da su ljudi najveći kapital organizacije. Zbog toga, zaposlenima na različitim funkcijama ( CEO, Marketing, HR, Prodaja, IT… ) pomažemo da se 100% iskažu, aktiviraju, pokrenu kreativnost i energiju i da zajednički kreiraju novu vrednost digitalnom poslovanju organizacije.