Kada i zašto koristiti LEGO® SERIOUS PLAY® na sastancima i radionicama ?

LEGO® SERIOUS PLAY® je fasilitacija sastanaka, komunikacije i rešavanja problema tokom koje se učesnici, kroz niz pitanja vode do kreiranja mogućeg rešenja. Svaki učesnik gradi svoj trodimenzionalni model u odnosu na pitanja fasilitatora, koristeći posebno selektovane Lego kocke. Kreirani 3D modeli služe kao osnova grupne diskusije, razmene znanja, rešavanja problema i donošenja odluka.

Svrha LEGO® SERIOUS PLAY® je maksimizacija punog potencijala učesnika, povećanje međusobnog poverenja, razumevanja i posvećenosti.

Kada koristiti LEGO® SERIOUS PLAY®

SVRHA

LEGO® SERIOUS PLAY® možete korisiti ako vam je važno:

– Uvažavanje znanja i mišljenja svih učesnika

– Uključiti iskreni dijalog i kolaborativnu komunikaciju svih učesnika

– da niko od učesnika ne dominira u odnosu na ostale (na primer forsirajući personalnu agendu)

TEMA RADIONICA

Dobro je koristiti LEGO® SERIOUS PLAY® kada je:

–  tema sastanka kompleksna ili posebno kada ne postoje jasna rešenja

– potrebno sagledati širu sliku, videti konekcije, istražiti različite opcije i potencijalna rešenja

– Kada su učesnici različitog godišta, profesionalne orjentacije ili organizacionog statusa

REZULTATI

LEGO® SERIOUS PLAY® možete korisiti ako vam je važno:

– Doneti odluku kojoj su svi posvećeni i koju svi poštuju nakon sastanka, bez obzira da li se sa njom 100% slažu.

– Osigurati da ne postoje izgovori ili manjak inicijative nakon radionice jer učesnici nemaju osećaj da nisu saslušani ili uključeni u odluku.

– Omogućiti svim učesnicima zajedničko razumevanje i referentni okvir uticaja njihovog zajedničkog rada nakon radionice

ZAŠTO JE LEGO® SERIOUS PLAY® EFEKTIVNA METODODA?

1.     Tokom LEGO® SERIOUS PLAY® satanka, Lego kocke se koriste kao zajednički jezik kojim svako može da se služi, nezavisno od obrazovanja, pozicije ili kulture. To omogućava da se prikaže znanje, perspektiva i razmišljanje svakog učesnika na sastanku.

2.     Početni focus u LEGO® SERIOUS PLAY® je na individui, ne na grupi. To znači da struktura procesa zahteva aktivno lično učestvovanje u procesu odlučivanja, što povećava verovatnoću da će svi učesnici poštovati odluke i dogovore nakon sastanka.

3.     LEGO® SERIOUS PLAY® proizvodi konkretne ideje i rezultate zato što učesnici imaju vremena da izgrade svoje odgovore i predloge pre početka konverzacije I razmene znanja

4.     LEGO® SERIOUS PLAY® osigurava bržu i bolju komunikaciju a posebno bolje razumevanje jer se koriste 3D vizualizacija, metafore i storytelling. Ovo takođe smanjuje mogućnost nerazumevanja među učesnicima.

5.     Fokus sastanaka fasilitovanih LEGO® SERIOUS PLAY® metodom je na kockama odnosno na izrađenim modelima što omogućava da diskusija ostane na temi, bude intenzivna i bez mogućih konflikata.

LEGO® SERIOUS PLAY® sastanke i radionice vode Sertifikovani LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatori.

Primeri DRUGIH radionica:

  • TEAM DEVELOPMENT
  • STRESS MANAGEMENT
  • CHANGE MANAGEMENT
  • LEADERSHIP DEVELOPMENT
  • MEETING FACILITATION
  • NEW BUSINESS MODEL DEVELOPMENT AND NEEDS ASSESSMENT

Za sva dodatne informacije vezane za  prezentacije naših radionica, molimo Vas da nas kontaktirate putem maila centar@vincaskola.rs
ili na telefone 011 / 2683 390, 2682 486, 064 / 8505 285.

Kompanije koje koriste Lego® SeriousPlay® metodologiju.

Kli

Nemojte propustiti novosti iz Škole

Prijavite se na naša obaveštenja putem E-Mail-a. Budite obavešteni o novim događanjima, kursevima, obrazovnim materijalima i drugim zanimljivostima iz Škole računara!