Kako uplatiti

Plaćanje kurseva u Vinča školi računara vrši se isključivo preko uplatnice. Uplate u gotovini ili platnom karticom nismo u mogućnosti da primimo.

U kontaktu sa nama dobićete detaljna uputstva kako da popunite uplatnicu i koja je cena za Vaš izabrani kurs. Nakon što popunite uplatnicu, novac možete uplatiti u bilo kojoj banci ili pošti. Plaćanje možete izvršiti i elektronski.

Izgled popunjenog naloga za uplatu. Prlikom popunjavanja svog primerka unesite svoje podatke.

nalog_za_uplatu_popunjen