IT / Digital Consulting

Zaštita i bezbednost

Podaci su najvredniji resurs svake organizacije i, samim tim, neophodno je adekvatno ih zaštititi. Pored implementacije gotovih rešenja za zaštitu, neophodno je sprovesti odgovarajuće planiranje, primenu adekvatnih logičkih, fizičkih i organizacionih mera kako bi vaši digitalni podaci bili bezbedni i u sigurnim rukama u svakom trenutku.

U skladu sa potrebama i zahtevima poslovanja nudimo vam različita proverena rešenja vodećih svetskih proizvođača. Kontaktirajte nas za više informacija.

Rešenja za zaštitu:

 • zaštita za web servere
 • zaštita za mail servere
 • zaštita endpoint uređaja
 • zaštita za storage servere
 • zaštita data centara
 • zaštita mobilnih uređaja
 • enkripcija
 • zaštita virtualnog okruženja
 • zaštita sistema za komunikaciju i kolaboraciju
 • skeniranje i filtriranje web i mail saobraćaja
 • bezbedan daljinski pristup (SSL VPN)
 • DLP (Data Loss Prevention)
 • IDS (Intrusion Detection System)
 • IPS (Intrusion Prevention System
 • UTM (Unified Threat Management)
 • DPI (Deep Packet Inspection)


Rešenja za backup:

 • backup Windows servera, aplikacija, podataka i sistema
 • restore konzola sa alatima za granularno vraćanje Exchange, Hyper-V i SQL kopija
 • oporavak
 • udaljeno upravljanje ažuriranjem, pravljenjem kopija i izveštajima kroz web aplikaciju
 • arhiviranje na uređaje sa trakama
 • offsite backup
 • SQL restore
 • Restore podataka sa Hyper-V servera

IT consulting

Zahvaljujući višedecenijskom iskustvu, nudimo vam usluge savetovanja u oblasti informacionih tehnologija. IT consulting obuhvata usluge koje vam pomažu da se upoznate sa različitim tehnološkim strategijama i odlučite se za onu koja je u najvećoj meri usaglašena sa vašim poslovnim strategijama i procesima rada. Strateško planiranje omogućava procenu i definisanje IT potreba i formulisanje planova za implementaciju najadekvatnijih rešenja.

Informacione tehnologije su postale integralni deo svakog poslovanja, a naš holistički pristup pomaže da iskoristite sve prednosti i postignete agilnije, efikasnije i efektivnije obavljanje poslovnih aktivnosti.

Ponuda usluga:

 • planiranje, organizacija i projektovanje mrežnih sistema
 • uvođenje Sistema za upravljanje bezbednošću informacija (ISMS) prema standardu ISO 27001
 • upravljanje i zaštita mrežnih sistema
 • implementacija, nadzor i održavanje Windows, Linux, Mac operativnih sistema

SSL sertifikati

Za adekvatnu zaštitu vaših online transakcija i prodaje preporučujemo da koristite SSL sertifikate.

Možete izabrati SSL sertifikate sa funkcionalnostima koje odgovaraju potrebama vašeg poslovanja nekog od svetski poznatih CA (Comodo, RapidSSL, Thawte, GeoTrust, Symantec).

Funkcionalnosti SSL sertifikata u ponudi:

 • validacija domena (D)
 • validacija domena i organizacije (D+O)
 • Wild Card (WC)
 • internacionalizovani domeni (IDN)
 • proširena validacija (EV)
 • Server Gated Cryptography (SGC)

Tehnička podrška i održavanje mrežnih sistema

Iskusni i visokokvalifikovani tim za kvalitetnu podršku i servis obezbeđuje održavanje optimalnog nivoa bezbednosti i operativnosti poslovnog sistema.

Tehnička podrška obuhvata poslove nadzora, upravljanja i održavanja informacionim sistemima, instalacije, konfiguracije i implementacije hardverskih i softverskih rešenja, dijagnostiku i rešavanje tehničkih i aplikativnih problema.

Tehničku podršku obavljamo u skladu sa vašim zahtevima, potrebama, veličinom i kompleksnošću vašeg sistema.

Ponuda usluga:

 • remote podrška
 • „on demand“ podrška
 • proaktivna povremena podrška
 • redovno održavanje

Hosting i registracija domena

Sve što vam je potrebno za prisustvo na globalnoj mreži – od registracije domena, preko kvalitetnog hostinga, sve do zakupa VPS paketa.

Ponuda usluga:

 • registracija srpskih nacionalnih domena (RS i SRB)
 • registracija više od 50 internacionalnih esktenzija domena (COM, NET, ORG, ME…)
 • pouzdan i kvalitetan hosting vaših sajtova i email naloga
 • korišćenje sistema za slanje poruka na mailing liste
 • veliki izbor SSL sertifikata
 • zakup Virtual Private Server (VPS) paketa
 • application hosting
 • cloud computing