Škola računara Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ je ustanova sa tradicijom od 24 godine. Posvećeni smo razvoju kroz obrazovanje iz oblasti informacionih tehnologija od 1985. godine.

Naša škola je prva škola računara osnovana na Balkanu.

Do danas, svoje poverenje nam je ukazalo preko 32.000 polaznika i na osnovu toga se možemo smatrati najvećom školom računara na ovim prostorima.

Preko 120 velikih preduzeća izabralo je Školu računara „Vinča“ kao svog poslovnog partnera i svoj trening centar. Pored ovih preduzeća, veliki broj polaznika čine pojedinci koji su se opredelili za obuku iz oblasti IT tehnologija.

Škola računara "Vinča" je sertifikovana prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 za aktivnost obrazovanja iz oblasti informacionih tehnologija i menadžmenta od strane "SGS" - a iz Švajcarske - najveće svetske kompanije za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom.

Usluge škole

Partnerstva Škole računara Vinča